Bli medlem i FNND

Informasjon om medlemskap

Det finnes tre ulike medlemskap i Forum for nordnorske dansekunstnere:

Fullt medlemskap: 800 kr

Støttemedlemskap: 400 kr

Æresmedlemsskap: Ingen kontingent

Som medlem av Forum for nordnorske dansekunstnere er du med i et nettverk som jobber med å styrke vilkårene for dansekunstnere i Nord-Norge. Du vil bli invitert til samlinger hvor du får utviklet deg på ulike områder innenfor dansefeltet gjennom danseklasser, workshops og seminarer og du bli en del av et større nettverk av dansere, pedagoger og koreografer. Du vil kunne delta på medlemsmøter og årsmøter og dermed være med på å påvirke utviklingen av dansekunsten i landsdelen. Du vil få tilsendt informasjon om hva som foregår av aktivitet i Nord-Norge samt annen relevant informasjon. Alle dansere, koreografer og pedagoger med godkjent utdannelse som bor, virker eller har tilknytning til Nord-Norge kan bli medlemmer i Forum for nordnorske dansekunstnere. Dansekunstnere som fyller tilsvarende kriterier kan tas opp som fullt medlem etter styrets/årsmøtets vurdering. Dansestudenter innvilges automatisk fullt medlemskap etter endt utdanning, ved innsending av vitnemål. Styret innvilger medlemskap fortløpende.

1. Fullt medlemskap 

For å bli fullt medlem trenger du en godkjent utdannelse innen fagfeltet eller kunne dokumentere 3 års arbeide med dans som hovedbeskjeftigelse. Som fullt medlem får du tilgang til alle funksjoner i FNND, du kan søke reisestøtte til Prodasamlinger, du kan søke på vårt medlemsstipend og du har stemmerett ved medlems- og årsmøter. Du kan også stille til valg for de ulike vervene i styret. Fullt medlemskap koster 800 kr i året.

Medlemmer med redusert inntekt eller lignende kan søke om å få redusert kontingenten til 400 kr for en periode. Ta kontakt med styret.

2. Støttemedlemskap

Det er også mulig å søke om støttemedlemskap. Dette begrepet inneholder: senior, skole og studentmedlemskap. Som støttemedlem kan du delta på aktiviteten FNND organiserer, men du har ikke stemmerett ved medlemsmøter eller årsmøtet. Du kan helle ikke stille til valg i styret. Støttemedlemskap koster 400 kr i året.

3. Æresmedlemskap

Æresmedlemskap tildeles en person/organisasjon som har spesiell betydning for dansekunsten i Nord-Norge. Utdelingen av medlemskapet inntreffer når det forefinnes aktuelle kandidater. Komiteen for æresmedlemskap oppnevnes av styret når forslag fremmes og består av tre av forumets medlemmer. Utdelingen tar sted ved en passende anledning. Æresmedlemskap er tildelt og koster ingenting.

Æresmedlemmer i FNND
Sally Parkinson

Solveig Leinan-Hermo

Ada Einmo Jürgensen

Marianne Nordnes

Vi har:
– dansepedagoger som gir flere tusen barn, ungdom og voksne i de tre nordligste fylkene undervisningstilbud i dans og bevegelse i de private ballettskolene, kulturskolene, videregående skoler og på høgskolene.

– koreografer som hever nivået innenfor den norske sceniske dansen. De skaper forestillinger som vises for det nordnorske folket og som turneres nasjonalt og internasjonalt.

– dansere som utøver kunstformen på et høyt nivå og som bidrar til utviklingen innen dansefeltet.

FNND jobber for dansekunstnerne fordi vi mener de er viktige tilskudd til landsdelen. Gjennom sitt virke fremmer de landsdelen på en positiv måte. Det koster 200 kr å bli med i Venner av Forum for nordnorske dansekunstnere.

X