ÅRSMØTE

Årsmøte i FNND blir avholdt i Tromsø 5. mai. Saksliste og årsmøtepapirer blir sendt ut til medlemmer 12. april, og eventuelle forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 11. april. Proda/årsmøtet arrangeres i forbindelse med Vårscenefest, så her er det mulighet til å få med seg mye på en helg 🙂

Program 5. mai
1100-1300: Proda med Th´line (se eget innlegg for mer informasjon)
1300-1400: Mingling og mat
1400-1530: Årsmøte

Medlemmer kan søke om reisestøtte for å delta på Proda/årsmøte.

Frist: 12. april

X