PRODA

PRODA profesjonell dansetrening er en nasjonal stiftelse. Formålet med PRODA er å arbeide for å fremme et kontinuerlig tilbud om gratis daglig trening, danseteknisk og faglig utvikling for profesjonelle dansekunstnere, uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning.

PRODA har hovedbase i Oslo og virksomheter i flere regioner i landet. PRODA finansieres med statsstøtte, kommunal og fylkeskommunal støtte. I Oslo arrangeres daglige morgenklasser, og semestrene går fra begynnelsen av januar til slutten av juni og midten av august til slutten av desember.

Adgang til PRODAs treningstilbud forutsetter godkjent søknad. Kriterier er 3 års fullført danseutdanning på høyskolenivå eller tilsvarende og/eller minimum 3 års profesjonelt virke. PRODA bidrar til å opprettholde og utvikle kunstneriske ferdigheter hos dansere, pedagoger og koreografer ,som driver utadrettet arbeid i sitt kunstfag i Norge.

www.proda.no

PRODA NORD:

I regionene arrangerer PRODA treningen som ukentlige treningsklasser og/eller kurs/seminarer i helger.I Nord-Norge har vi  PRODA NORD hvor vi møtes for å trene en helg, eller over en lengre periode. ​Du må ikke være medlem av FNND for å få delta på PRODA.

PRODA arrangeres 8-12 ganger i året, avhengig av tilskuddene vi mottar fra PRODA nasjonalt. Vi prøver å avholde PRODA-samlinger der medlemmene våre bor og virker dvs; Hammerfest, Tromsø, Brønnøysund, Bodø, Harstad, Narvik m.f.

Området vi dekker er stort, og mange av stedene vi har medlemmer har ikke storflyplass, noe som gjør at reisekostnadene blir for store. Om du er medlem av FnnD kan du søke om reisestøtte for å reise på regional PRODA i Nord-Norge.

Vi mottar gjerne ønsker om PRODA fra dansere, pedagoger og koreografer i Nord-Norge, ta kontakt med oss per post eller e-post!

DANSETRENING

Klassene er gratis for medlemmer av FNND og er også åpne for andre med påbegynt/fullført danseutdanning eller tilsvarende mot betaling. Dansetrening finansieres gjennom tilskudd fra Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune gjennom den nordnorske kulturavtalen, og tilskudd fra Tromsø kommune.

100 kr pr klasse om ikke annet er opplyst, Vipps: 136629.

Medlemmer av FNND kan søke midler til å dekke pedagoghonorar til profesjonell dansetrening.

X