Gratulerer til Ada Einmo Jürgensen med medlemsstipend

Forum for nordnorske dansekunstneres medlemsstipend tildeles Ada Einmo Jürgensen som bidrag til hennes 6 ukers residens i Badi Sher, Morni Hills Haryana India, her vil 25 internasjonale danse-og scenekunstnere samles. Under residensen vil hun blant annet arbeide med prosjektet  «The similarities in the differences – connecting the dots». I dette prosjektet tar hun med seg sin bakgrunn fra nordnorsk og sjøsamisk kultur i møte med blant annet indiske dansetradisjoner.  Eksempelvis skal indiske barn lære henne den lokale dansetradisjonen ”Naati” i bytte med en dans fra henne. Hun skal og gi presentasjoner i India, bl.a. ved  Chandigarh Government Museum Art Gallery

I 1982 startet Ada sin yrkeskarriere innen dans  med  ”Adas Dansestudio” i Mosjøen.

Hun har siden da også virket som koreograf og freelance dansekunstner i Nord-Norge.  Hun har også vært lærer ved musikk dans drama, teatersjef ved Åarjelhsamien Teatere/Sydsamsik Teater i 13 år og mye mer. Hun  har hatt Statens Garantiinntekt for dansekunstnere  fra 2005 (nå Seniorstipend), og mottatt Nordland Fylkes Kulturpris i 2005 og Vefsn Kommunes Kulturpris i 1989. Ada var med å stifte Forum for nordnorske Dansekunstnere i 1989.

Begrunnelsen for tildelingen er at dette er en spennende mulighet for kunstnerisk og kreativt utviklingsarbeid, og en internasjonalisering av nordnorsk dansekunst i et spennende møte mellom ulike kulturer. Vi ønsker Ada riktig god tur og lykke til med arbeidet, og ser fram til å høre mer om prosessen og arbeidet etter hvert.

X