Referat fra styremøter og medlemsmøter

FnnD sitt styre har flere uoffisielle arbeidsmøter og enkelte styremøter, vi arbeider med å få lagt ut referatene våre, slik at dere kan se litt hva vi arbeider med. Kom gjerne med innspill til medlemsreferatene dersom du ikke hadde mulighet til å møte. Sendes til aashild@fnnd.no.

Møtereferat fra medlemsmøte 1/2017, 18.02.2017.
Klikk på fil under.

X