Forum for nordnorske Dansekunstnere:

Forum for nordnorske Dansekunstnere (FNND) er en interesseorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere i Nord-Norge. Vår rolle er å støtte opp under og snakke for dansekunstnere i regionen.

FNND må ikke forveksles med NODA som er fagforbundet for dansekunstnere, eller Dansearena nord. Våre arbeidsområder er ganske ulike:

FNND skal:

1. Legge til rette for PRODA i Nord-Norge: vi søker midler fra PRODA sentralt og treningssamlingene er en del av tilbudet om gratis trening til profesjonelle dansekunstnere i Norge.

2. Innvilge reisestøtte til medlemmene våre: vi dekker reiseutgifter når du reiser for å delta på PRODA i Nord-Norge

3. Være tilstede i regionen, representere regionen i ulike sammenhenger nasjonalt.

4. Høre på medlemmene: vi lytter til hva medlemmene ønsker, og sørger for å skaffe pedagoger og kurs som medlemmene etterlyser, terskelen for å ta kontakt er lav.

Forumet er liten organisasjon med lite byråkrati: det er lett å komme med ønsker eller tilbakemeldinger og hvis vi ikke bor i nærheten, er vi bare en telefonsamtale unna.

Kort om forumet:

Vi ble stiftet i 1989, og har i dag rundt 60 medlemmer som arbeider som dansere, koreografer og pedagoger i Nordland, Troms og Finnmark fylke.

Vi har et styre på 3 personer:
Leder: Åshild Thinn
Nestleder: Mathilde Caeyers
PRODA ansvarlig: Maria Landmark

Styret arbeidet ut i fra en fastsatt handlingsplan, men vi ønsker også innspill fra medlemmene våre. Hvert år har vi 1 årsmøte og 2-3 medlemsmøter, men vi er tilgjengelig for å ta imot ønsker stort sett hele tiden. Les mer om styrets representanter her.

Våre formål:

– Å fremme dansekunst som kunstnerisk uttrykksform i Nord-Norge.

– Å fremme og ivareta medlemmenes kulturpolitiske og faglige interesser.
à viktig å bistå medlemmene våre med kompetanseutvikling: PRODA, seminarer, workshops

– Å jobbe for å synliggjøre informasjon om nordnorsk dansekunst.
à Fungerer også som et sterkt nettverk mellom dansekunstnerne i Nord-Norge
à en arena for å utveksle fagkunnskap, ideer, tanker med kolleger i landsdelen

– Å utvikle god kontakt med andre kunst- og kulturorganisasjoner i landsdelen.

FNND jobber for dansekunstnerne fordi vi mener at vi er viktige tilskudd til landsdelen!

X