OPEN CALL – FNND 30 år jubileums markering

Vi inviterer medlemmer av FNND til å søke med egne prosjekter/seminarer/workshop opplegg til
jubileumsmarkeringene FNND 30 år i 2019.

Datoer:
Tromsø: Jubileumsfestival uke 32, 5.-11. august
Bodø: Markering og workshop under BareDans Festival 12.-15. september
Hammerfest: Markering og workshop under DanseFestival Barents 6.-10. november

WORKSHOP
I løpet av jubileumsåret ønsker vi å arrangere 3 ulike workshops for det profesjonelle dansemiljøet
som resulterer i en eller annen form for visning for publikum. Har du et opplegg som passer inn i
dette formatet eller et konsept du har lyst til å utvikle, send inn en beskrivelse av opplegg, innhold og
idé. Skriv også hvilken av tidspunktene som passer.
Rammer:
Tromsø: workshop over x antall dager 5.-10. August. Visning 10. august.
Bodø: workshop og visning over 2-3 dager.
Hammerfest: workshop og visning over 2-3 dager
Lønn etter Prodasatser

PROSJEKT/KUNSTNERISKE INNSLAG/SEMINAR OSV
Under jubileumsfestivalen i Tromsø 5.-10. ønsker vi å vise frem mangfoldet av dansekunst i Nord-
Norge for publikum og for hverandre.
Kan være gjennom en artisttalk, filmvisning, artikkel, diskusjon, presentasjon av en mastergrad, eller
fysisk visning av materiale, work in progress, improvisasjon under festmiddagen osv.
Send inn din idé og hvilke rammer du behøver.

Søknadsfrist 2. januar. SØK!
Ved eventuelle spørsmål kontakt oss gjerne.
Sendes til: aashild@fnnd.no

X