PRODA under Vårscenefest

Fredag 27. april: 19.00-21.00. Workshop med Ompaniet
Lørdag 28. april: 12.00-14.00. Workshop med Ompaniet

Sted: Kulturskolen Tromsø, Krognessvegen 33.

Hanne Frostad Håkonsen, Maaike Croles Fitjar og Ida Frømyr Borgen studerte ved Skolen for Samtidsdans (SFSD) 2012-14, og har siden arbeidet sammen i ulike konstellasjoner. Som Ompaniet har de laget Firkantskogen, en danseforestilling for barn fra 6 mnd. -3 år der de utforsker hva kroppen kan være og bli, gjøre og si. De tre har også vært engasjert som utøvere i Rom for Dans-prosjektet KROM-kropp i rom , som har turnért barne- og ungdomsskoler gjennom Den kulturelle skolesekken siden 2014.

Etter studier ved SFSD etablerte de dansekollektivet Kunstgress sammen med Amanda Bach.Kunstgress har de siste årene samarbeidet tett med billedkunstner Marianne Heier og utviklet en rekke performance-verk vist i inn- og utland. Performancene skapes kollektivt gjennom et prosessorientert arbeid, ofte med utgangspunkt i et tekstmateriale fra Heier. Håkonsen, Fitjar og Borgen deler et sterkt engasjement for arbeid med dansekunst for barn og unge. Samarbeidet deres har sitt utgangspunkt i en felles interesse for relasjonell estetikk og et ønske om å møte barn på deres premisser. Nysgjerrighet og lekenhet er viktige stikkord i deres kunstneriske praksis.De er opptatt av at det finnes en tydelig overføringsverdi mellom metodene de bruker for å skape forestillinger for barn og unge, og til arbeid med dansekunst generelt.

I denne workshopen vil de dele metoder de bruker for å skape bevegelsesmateriale i ulike kunstproduksjoner, hvor ord, tekst og språk står sentralt. Gjennom ulike innganger til improvisasjon, ønsker Ompaniet å skape et rom der tilstedeværelse og lyst er drivkraften i den kreative prosessen.

X