Produsentkurs med Helle Moum

Lørdag 21. september arrangerte Fnnd et produsentkurs for dansere i Tromsø med Helle Moum. Helle Moum er oppvokst i Tromsø og har tidligere vært styreleder av Fnnd. Hun har jobbet som danser over hele Nord-Norge og er nå bosatt i Oslo. I 2004 begynte hun å jobbe som produsent for andre og seg selv.

Det Helle gikk gjennom på kurset var å hjelpe kursdeltakere med å lage ei bru mellom det dansekunstneren gjør i den skapende prosessen og det som trengs i arbeidet med å lede et prosjekt: hvordan oversette holdninger og kunnskap fra det skapende arbeidet til det administrative arbeidet?

Hun har vært i Tromsø med sin forestilling «Mormor Danser», som har blitt spilt på sykehjem i regi av Den kulturelle spaserstokken. I den forestillingen jobbet hun som både utøver, koreograf og produsent. Det var nettopp dette kurset handlet om: Hvordan være i de forskjellige rollene, og hvordan mestre overgangene mellom hver rolle.

Det som var spesielt fint med dette kurset var Helle sin empati ovenfor utfordringene som oppstår for hver enkelt danser når man skal starte et nytt prosjekt. Alle som var på kurset hadde forskjellige erfaringer og behov, og hver problemstilling ble tatt på alvor og det åpnet opp for en positiv delingskultur. Det ble tydelig at alle satt på mye kunskap, og Helle var god til å knytte dette sammen, og se overføringsverdi fra de forskjellige praksisene som ble nevnt.

En del av kurset handlet også om å forstå hvordan fysiske øvelser kan hjelpe oss med å komme inn i de mer administrative oppgavene. Siden dette var er kurs for dansere, var jo alle detagerne vant til å bevege kroppen og jobbe fysisk. Helle var flink til å tydeliggjøre hvordan våre fysiske praksiser i dansejobben kan hjelpe oss i andre roller som å være produsent til egen forestilling. På mange måter ble dette et kurs i forhold til produsentjobben, men også generell rolleforståelse og hvordan vi opptrer i våre forskjellige roller.

Her er starten av en fysisk koreografi oppgave fra boken
100 övningar för en koreograf och andra överlevare av Efva Lilja, som,

Det hele var en kjempefin start på lørdagen, og det kan godt hende vi vil prøve å ha flere slike kurs, hvor man tar opp andre deler av en dansekunstners hverdag.

X