Soft praksis/Workshop i Tekst og bevegelse

Marte Reithaug Sterud og Ann-Christin Berg Kongsness spiller forestillinga Soft Manifesto på Rådstua Teaterhus, Tromsø, som en del av programmet til Ordkalotten. Begge har base i Oslo og har jobba frilans med dans og koreografi siden 2010, gjennom å produsere forestillinger, tekster, nettsted, seminar og delingsplattformer. I forbindelse med oppholdet i Tromsø under Ordkalotten holder de en workshop der de deler av sin felles praksis der de veksler mellom å danse og å skrive. Her vil vi jobbe med hvordan språk kan generere bevegelse og hvordan bevegelse igjen kan generere språk. Teksten beriker dansepraksisen ved at den fungerer både som inspirasjon for dansen og som resonans/refleksjon i etterkant. Alle som er interesserte i bevegelse og refleksjon rundt, om og i bevegelse er hjertlig velkomne! Gratis for medlemmer i fnnd, 100 kr pr workshop for andre.

13. november kl. 09.30 – 11.00 ved Kulturskolen, Tromsø, Krognessvegen 33.
15. november kl. 09.30 – 11.00 ved Kulturskolen, Trosmø, Krognessvegen 33.

(Deltakere som ikke er medlemmer av FNND må sende påmelding til aashild@fnnd.no)

X