Tale fra Norske Dansekunstnerer i anledning Fnnds 30års jubileum

Kjære bursdagsbarn: forum for nordnorske dansekunstnere

Mitt navn er Christine og sammen med Kristine (ja, vi har gjort det enkelt da vi heter det samme) representerer vi NoDa: Norske Dansekunstnere. Jeg sitter som vara i styret og Kristine er forbundsleder. Det er virkelig stor stas å få være med på å feire dere: 30 år! Hurra! Jeg beveger meg snart inn i 30-årene selv, og jeg tenker at det å fylle 30 år er å bevege seg inn i en ny del, inn i et nytt kapittel av livet. Det er spennende! NoDa gleder seg til å følge dere videre og vi håper og ønsker oss flere samhandlinger og godt samarbeid. Det er godt å være her på denne feiringen. FNND er uten tvil en organisasjon med hjerte, varme, engasjement, drivkraft og pågangsmot. Og dét vet jeg fordi det er noe jeg har kjent på kroppen i løpet av denne jubileumsfestivalen. En åpen «ja–organisasjon» med hele 61 medlemmer – det er imponerende og inspirerende. Det dere er og har fått til er forbilledlig og betyr mye i det norske dansefeltet. «Sammen står vi sterkere»!

For det å samles, det å utveksle, det å dele, det å genere og det å bevege ligger i kunstens kjerne. Og det er kunsten – dansekunsten som samler oss, også i dag! Det kan være utfordrende å sette ord på hva kunst er og hva den betyr for samfunnet. Kunsten kan ikke måles og veies, og den blir ofte fremstilt som individuell, som noe én og én opplever, men kunsten har også en avgjørende betydning for et samfunn. Kunsten er mye mer enn et konsum gode for hver og en av oss! Kunsten og kulturen er vår felles øvelse i å ta del i dette fellesskapet, ta del i et demokratisk medborgerskap, med andre ord en øvelse i samfunnsdeltagelse. Kunst sørger for at folk møtes og omgås. Kunsten gir oss felles opplevelser og styrker felleskapet i en stadig mer oppdelt og kompleks samtid. Kunsten medvirker til fortellinger om hvem vi er og diskuterer hvem vi bør være. Forfatteren John Berger, beskriver det slik i essayet «Miners» (fra 1992): «Jeg kan ikke fortelle deg hva kunsten gjør, og hvordan den gjør det, men jeg vet at kunst ofte har dømt dommerne, tryglet om oppreisning for de uskyldige og vist framtiden fortidens lidelser, så de aldri skal bli glemt. Jeg vet også at de mektige frykter kunsten, uansett form, når den gjør dette, og at den blant folket løper som et rykte eller en legende, fordi den (kunsten) gir mening til det livets brutaliteter ikke kan gi mening til, på en måte som forener oss (…).» Kunst har med identitet å gjøre, hvem vi er, og hvem vi vil være. Christine Vik Bratvold Så takk til alle tidligere og nåværende dansekunstnere som med sin kreative kraft og standhaftige utholdenhet har samlet dansekunstnere i Nord-Norge. La oss løfte glassene og ta en felles skål for forum for nordnorske danskunstnere.

Hilsen fra Norske Dansekunstnere v/ Forbundsleder Kristine Karåla Øren og vararepresentant fra styret Christine Vik Bratvold

X