Tilskudd Dansetrening

Våre medlemmer kan nå søke om midler til å arrangere dansetrening. Hurra!! Vi ønsker at midlene vi har skal rekke så langt som mulig, og det kan i hovedsak søkes om midler til honorar til pedagog. Midler til leie av lokale/reiseutgifter må dekkes på annen måte. Vi oppfordrer danseskoler og lignende til å støtte opp om tiltaket ved å tilby gratis utlån av sine studioer.

Søknadskriterier: Søker/kontaktperson må være medlem av FNND, 3 personer må garantere for oppmøte på klassene, disse må også være medlemmer av FNND, søker kan være en av disse 3. Klassene skal være åpne og gratis for alle forumets medlemmer, andre med danseutdanning er også velkomne men må betale for klassen (retningslinje for pris, ca 100 kr for 90 minutters klasse). FNND legger ut informasjon om klassene på hjemmesiden, facebook og sender ut mail til medlemmer.

Man kan søke for inntil 5 klasser pr søknad. (for eksempel mandag-fredag/hver tirsdag i 5 uker eller lignende)

Søknad må inneholde informasjon om tid, sted, pedagog, sjanger/innhold og sum for pedagoghonorar, navn og telefonnummer på 3 deltakere, evt andre kostnader og hvordan disse tenkes dekt. Vi anbefaler Prodas satser for pedagog honorar, se tabell.

Søker har ansvar for å levere inn deltakerliste til FNND etter klassene er avholdt.

Søknadsfrist: vi tar imot søknader fortløpende, søknad må inn minst 1 mnd før planlagt kurs.

FNND tar seg av kontrakt/utbetaling av honorar til pedagog.
Vi håper på mange søknader og at dere medlemmer tar initiativ, prater med hverandre og får i gang trening rundt omkring i landsdelen

Søknad om tilskudd til dansetrening

PRODA satser

Ansiennitet Min NOK
0-10 år 60 968
90 1290
120 1718
Over 10 år 60 1211
90

120

1444

1925

X