Tilskudd #holddansenigang

Søknadsfrist 1. juni

På grunn av at store deler av vår planlagte aktivitet tilknyttet festivaler denne våren/sommeren er avlyst som følge av restriksjoner knyttet til Koronautbruddet, frigir det midler som vi har valgt å omdisponere til en ny runde med tilskudd til aktivitet initiert av våre medlemmer: #holddansenigang 

Gratulerer til følgende tilskuddsmottakere:

Mari Bø: 10000 kr 

Maya Mi Samuelsen: 10000 kr 

Karianne Andreassen og Mathilde Caeyers: 10000 kr 

Anne Katrine Haugen og Liv Hanne Haugen: 10000 kr 

Marthe Kristiansen: 10000 kr 

Solveig Leinan-Hermo: 5000 kr 

Simone Grøtte: 5000 kr 

Elise Strandjord: 5000 kr 

Ingrid Sanderud Nyhus: 5000 kr 

X