DIP

DANS I PROSESS

Har du en ny idé til en solo, duett eller trio som du ønsker å teste ut foran et publikum? eller har du nylig startet på et prosjekt som du ønsker tilbakemelding på? ønsker du å ta del i det som rører seg i det nordnorske dansekunstmiljøet? Da er DIP noe for deg! 

DIP er en visningsplattform for danseprosjekter i startfasen.

 

Fire ferske prosjekter velges ut, gjennom en Open Call, til å vise inntil 20 minutter under et helaftens arrangement på Trevarefabrikken i Henningsvær.

 

Etter visningen vil kunstnerne få tilbakemelding fra et ytre øye med erfaring som danser og koreograf og publikum. Vi vil legge til rette for en fruktbar dialog om dansekunsten, som alle og enhver kan ta del i.

Målet

 med arrangementet er å;
 

/ spre den profesjonelle dansekunsten i alle kriker og kroker av Nord-Norge

/ samle dansere på tvers av generasjoner, kompetansenivå, landsdeler og uttrykk 

/ senke terskelen for å sette i gang med skapende arbeid i landsdelen

/ øke interessen for og kunnskapen om dans i nord

Trevarefabrikken

har siden 2014 blitt transformert fra å være en gammel fabrikk fra 40-tallet til å bli en livlig kulturhub i Nord-Norge.

De utvalgte kunstnerne vil bo, skape og presentere kunsten sin på fabrikken. 

Selve arrangementet vil være åpent og gratis for publikum. Alle er hjertelig velkommen!

tv.jpeg
Design uten navn_edited.jpg

Hver kunstnergruppe får 

/ Honorar på 15.000, - kroner

/ Dekt reise og losji til opp til tre stk. per gruppe fra 8-14. august 2022
/ En mentor
/ 1 ½ dag studiotid og 20 minutters visning på Trevarefabrikken med tilbakemelding fra ytre øye og publikum.

 

På grunn av kapasitet vil ulike kunstnergrupper potensielt bo på samme rom på Trevarefabrikken.
 

FNND arrangerer også PRODA og inviterer det nordnorske dansekunsfeltet til Henningsvær.

I etterkant av visningen på Trevarefabrikken vil et av prosjektene bli tildelt hjemmeresidens av Davvi – Senter for Scenekunst for å kunne videreutvikle prosjektet.

 

Hjemmeresidens innebærer at Davvi dekker leie av ditt lokale dansestudio, ev. reise for andre i prosjektet som skal jobbe med deg (opp til 3 personer), diett for dem som ikke overnatter hjemme, overnatting til de som ikke kan bo hjemme, 500 kr. pr pers pr dag i prosjektstøtte. Lengden er litt opp til deg å definere - der er Davvi ganske fleksibel. 

Søknaden

skal være kort og inneholde:

 

1. Introduksjon av deg selv eller kunstnergruppen. Legg også ved CV av alle involverte.

2. Kort introduksjon av prosjektet/kunstnerisk idé. Prosjektet kan være på idéstadiet.

3. Beskriv eventuelle videre planer, hva er drømmescenarioet for prosjektet? Er det et ønske om å vise prosjektet i Nord-Norge? Det er ikke et krav å ha tilknytning til Nord-Norge, men det er et pluss om søkeren har en intensjon om å formidle kunstnerskapet i regionen. 

4. Etter visningen i Henningsvær vil et av prosjektene bli tildelt hjemmeresidens gjennom Davvi – Senter for Scenekunst. Gi en kort beskrivelse over hvordan residensen kan hjelpe prosjektets videre liv.

PS. man må ikke være medlem i FNND for å søke.

Send søknaden via mail i PDF format til mathilde@fnnd.no. Legg gjerne alle dokumentene i én PDF-fil. I emnefeltet skriver du ‘prosjekttittel – DIP søknad’.

 

Søknaden blir vurdert av styret i Forum for Nordnorske Dansekunstnere: Mathilde Caeyers, Ellinor Staurbakk, Thomas Voll og Karianne Andreassen. Ved inhabilitet vil vararepresentanter steppe inn. 

Davvi – Senter for Scenekunst vurderer tildeling av hjemmeresidens på bakgrunn av innsendt søknad og visningen på Trevarefabrikken. Tildelingen av hjemmeresidens annonseres i midten av september 2022. 

 

Søknadsfrist gikk ut 09.03.22

un9SDF5lg9f79WqNFQCLnANxvoRPIXT_r29AcbrhpoDw.jpeg
NKF_Endorser_Hvit.png
nordland.png
Davvi_Norsk_rød_RGB-kopi.png