• Mathilde Caeyers

Bodø Biennale 2020

Bodø Biennale gjennomførte en vellykket festival med et festivalprogram fult av performance, utstillinger, forestillinger m.m.

Foto fra forestillingen To Duetter av Silje Solheim Johnson, tatt av Tale Handnes.

Bodø Biennale er en tverrkunstnerisk festival innen kunstsjangerne visuell kunst og dansekunst. Som den eneste av sitt slag i Nordland, skal Bodø Biennale bidra til utvikling og løft av det profesjonelle dansekunstfeltet og det visuelle kunstfeltet i Bodø. Biennalen er en arena for tverrfaglige samarbeid og produksjoner, og et attraktivt møtepunkt for publikum og fagmiljø.

Foto av Landing tatt av Tom Øverlie.

To av våre medlemmer var programmert inn til årets festival: Silje Solheim Johnson med forestillingen To Duetter og Maria Landmark, som holdt kunstnersamtaler med noen av festivalens kunstnere om betydningen av kunst i det offentlige rom i et byutviklingsperspektiv.


Les mer om festivalen her.

Maya Mi

Postboks 34, 9251 Tromsø, Norge

Mobil: +47 92309873 / E-post: mathilde@fnnd.no

Organisasjonsnummer: 971 400 846

© 2021 Forum for Nordnorske Dansekunstnere