WORKSHOP
TROMSØ - 13.JUNI

Alternative Landscapes / Anders Engebretsen og Marit Meløe

-PnxBu-w.jpeg

Foto: Brage Pedersen

Forum for Nordnorske Dansekunstnere inviterer til workshop med dansekunstnerne Anders Engebretsen og Marit Meløe i Tromsø. Workshopen er gratis for medlemmer (Ikke medlem 100,-)


Alternative Landscapes er en bevegelsespraksis som tar utgangspunkt i utvikling og dekonstruering av strukturer, innenfor dans og samfunnet for øvrig. Samtidsdans anvendes som medium for å gjenskape og kroppsliggjøre landskapet rundt oss. Vi feirer kroppen som et levende byggverk, som i møte med omgivelsene gir nye perspektiv på byrom og samfunnsdeltakelse. Inspirasjonen er hentet fra forlatte og ubrukte områder i Oslo, og Alternative Landscapes introduseres som en kontrast til uutnyttet potensiale i byrommet, som en reaksjon på nedstengingen som følge av Covid-19. Prosjektet er et samarbeid mellom dansekunstnerne Anders Engebretsen og Marit Meløe, og sammen reiser de til ulike byer for å fylle det offentlige rom med bevegelse og nysgjerrighet. 12. juni kan du oppleve forestillingen Alternative Landscapes på ulike steder i Tromsø; 12:00 (utenfor Nerstranda), 12:30 (utenfor Domkirka), 13:00 (utenfor Kulturhuset) og 13:30 (Storgata). 

 

Workshopen Alternative Landscapes er en annen inngang til tematikken rundt arbeidet med dans utenfor de tradisjonelle scenerommene, og en feiring av dans som både sosialt fenomen og trening. Uterommet utforskes på en uhøytidelig måte gjennom improvisasjonsoppgaver og lek; sammen skaper vi magiske midlertidige rom gjennom dansen, og smelter sammen med omgivelsene. Ved å gi et innblikk i bevegelsespraksisen bak Alternative Landscapes håper vi å utvide mulighetsrommet for hva scenekunst kan være og hvordan omgivelsene rundt kan være en inspirasjon til bevegelse.

 

Praktisk info

Tid: 11:00 - 13:00

Dato: 13.juni 2021

Oppmøte: RådStua Teaterhus

På grunn av smittevern er det kun 10 plasser tilgjengelig. Påmelding til thomas@fnnd.no, første mann til mølla!