top of page

MEDLEMSKAP

Som medlem av Forum for Nordnorske Dansekunstnere er du del av et nordnorsk nettverk som jobber med å styrke vilkårene for dansekunsten i landsdelen. Du får en rekke positive fordeler, som profesjonell dansetrening, reisestøtte og medlemstipend, samt et fellesskap som du kan støtte deg på og bli inspirert av!

Fordeler

Gjennom samlinger tilbyr forumet profesjonelle danseklasser (PRODA), workhops og seminarer, som i all hovedsak blir arrangert i samsvar med de største scenekunstfestivalene i Nord-Norge. Som medlem vil du her kunne utvikle utøvende og skapende kompetanse, få kunstnerisk påfyll og utvide ditt profesjonelle nettverk. Som medlem kan du også søke reisestøtte hos oss for å delta på disse samlingene. Les mer om reisestøtte her.

 

Videre vil du kunne delta på medlemsmøter og årsmøter, og dermed være med på å oppnå nye milepæler for dansekunsten i landsdelen. Du vil få tilsendt informasjon om hva som foregår av aktivitet i Nord-Norge samt annen relevant informasjon.

Til slutt tildeler forumet også årlige medlemstipend, som du kan søke på hvis du er medlem hos oss. Les mer om stipendordningen her. 

Typer medlemskap

FULT MEDLEMSKAP
For å bli fullt medlem trenger du en godkjent utdannelse innen fagfeltet eller kunne dokumentere 3 års arbeide med dans som hovedbeskjeftigelse. Som fullt medlem får du tilgang til alle funksjoner i FNND, du kan søke reisestøtte til PRODA-samlinger, søke om medlemsstipend og du har stemmerett ved medlems- og årsmøter. Du kan også stille til valg for de ulike vervene i styret. Fullt medlemskap koster 800 kr i året. 

 

STØTTEMEDLEMSKAP
Det er også mulig å søke om støttemedlemskap hvis du er senior, student eller har manglende inntakt i en viss periode. 
Som støttemedlem kan du delta på aktivitetene som FNND organiserer, men du har ikke stemmerett ved medlemsmøter eller årsmøtet. Du kan helle ikke stille til valg i styret, eller søke om medlemstipend. Støttemedlemskap koster 400 kr i året.

ÆRESMEDLEMSKAP

Æresmedlemskap tildeles en person/organisasjon som har spesiell betydning for dansekunsten i Nord-Norge. Utdelingen av medlemskapet inntreffer når det forefinnes aktuelle kandidater. Komiteen for æresmedlemskap oppnevnes av styret når forslag fremmes og består av tre av forumets medlemmer. Utdelingen tar sted ved en passende anledning. Æresmedlemskap er tildelt og koster ingenting.
 

Æresmedlemmer i FNND:
Sally Parkinson

Solveig Leinan-Hermo

Ada Einmo Jürgensen

Marianne Nordnes

Søk medlemskap

Send PDF til mathilde@fnnd.no som inneholder følgende info:

Navn

Etternavn

Boplass
Kontaktinfo

Utdanning

Type medlemskap (fult eller støttemedlemskap)

Kort beskrivelse av hvorfor du ønsker å bli medlem
CV

Om du har noen spørsmål skal du ikke nøle med å kontakte styreleder på mathilde@fnnd.no eller tlf.: 92309873

bottom of page