Maya Mi

Elle Sofe Sara

Nytt styre!

Thomas Voll

Mari Bø

Simone Grøtte

Maria Landmark

Postboks 34, 9251 Tromsø, Norge

Mobil: +47 92309873 / E-post: mathilde@fnnd.no

Organisasjonsnummer: 971 400 846

© 2021 Forum for Nordnorske Dansekunstnere