top of page

PRODA

PRODA profesjonell dansetrening er en nasjonal stiftelse. Formålet med PRODA er å arbeide for å fremme et kontinuerlig tilbud om gratis daglig trening, danseteknisk og faglig utvikling for profesjonelle dansekunstnere, uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning.

Om PRODA

PRODA har hovedbase i Oslo og virksomheter i flere regioner i landet. PRODA finansieres med statsstøtte, kommunal og fylkeskommunal støtte. 

 

Adgang til PRODAs treningstilbud forutsetter godkjent søknad. Kriterier er 3 års fullført danseutdanning på høyskolenivå eller tilsvarende og/eller minimum 3 års profesjonelt virke. PRODA bidrar til å opprettholde og utvikle kunstneriske ferdigheter hos dansere, pedagoger og koreografer, som driver utadrettet arbeid i sitt kunstfag i Norge.

Les mer på www.proda.no

PRODA Nord

Forum for Nordnorske Dansekunstnere har ansvar for å arrangere regional PRODA i Nord-Norge. Her møtes vi i all hovedsak over helgene eller i samsvar med større arrangementer/festivalen rundt om i landsdelen. Man må ikke være medlem av forumet for å delta på PRODA Nord. 

I Nord-Norge arrangeres PRODA 8-12 ganger i året, avhengig av tilskuddet vi mottar. Vi har som formål å arrangere samlingene spredt utøver landsdelen hvor vi har medlemmer, dvs: Hammerfest, Tromsø, Bodø, Harstad, Alta m.m.

Området vi dekker er stort, og mange medlemmer har ikke storflyplass lett tilgjengelig, som gjør at reisekostnadene blir for store. Som medlem kan man derfor søke om reisestøtte for å reise på regional PRODA i Nord-Norge.

Vi mottar gjerne ønsker om PRODA fra dansere, pedagoger og koreografer i Nord-Norge, ta kontakt med oss per post eller e-post!

Dansetrening

I tillegg til PRODA, arrangerer forumet dansetrening med midler fra Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune (gjennom den Nordnorske Kulturavtalen) og Tromsø Kommune. 

I motsetning til PRODA, er danseklassene også åpne for ikke-medlemmer som går danselinje eller er under utdanning innenfor dans. For ikke-medlemmer koster det 100 kr per klasse. Dette betales over Vipps på 136629. 

Medlemmer kan også søke midler hvis de ønsker å arrangere dansetrening i egen hjemby. 

bottom of page