• FNND

Den geografiske skjevfordelingen

Forumet har tatt del i debatten som nå har oppstått mellom Ferske Scener og Kulturrådet om sentraliseringen av de flerårige støtteordningene. Styreleder Mathilde Caeyers har, i samarbeid med medlemmene, skrevet et debattinnlegg på scenekunst.no. Les teksten her.

Foto: PRODA under Dansefestival Barents av Jamie Michael Bivard

Maya Mi

Postboks 34, 9251 Tromsø, Norge

Mobil: +47 92309873 / E-post: mathilde@fnnd.no

Organisasjonsnummer: 971 400 846

© 2021 Forum for Nordnorske Dansekunstnere