top of page
  • FNND

Simone Grøtte og Maya Mi Samuelsen

Gratulerer til begge som fikk Kunstnerstipend fra Samfunnsløftet Sparebank 1 Nord-Norge!! Mer info her: https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/kunstnerstipend.html


Foto av Simone Grøtte

bottom of page