top of page


SØK STØTTE


Som medlem i forumet kan du søke støtte fra våre ulike støtteordninger.


Søknad om tilskudd til dansetrening:

Ønsker du å søke om midler til å arrangere dansetrening på ditt hjemsted? Fyll ut skjemaet og send det inn til oss.


Søknad om medlemsstipend:

Her kan du søke om stipend til arbeid med egne prosjekter eller dekke kurs og workshopsavgifter osv. Fyll ut skjemaet og send det inn til oss.


Søknad om reisestøtte til

regional PRODA:

Som medlem i FNND kan du søke om reisestøtte for å delta på regionale PRODA samlinger. Følg med på frist i vår kalender for å sende søknad, fyll ut skjemaet og send inn.

bottom of page