top of page
  • Mathilde Caeyers

Medlemstipend

Forumet har tildelt medlemstipend til to prosjekter denne måneden.

Ellinor Staurbakk og Thea Melby fikk 10 000 kroner fra forumet for utviklingen av prosjektet Tynn Hud. De har nylig vært på residens og blitt tildelt produsentstøtte hos Dansearena nord. Les mer om prosjektet her.


Det andre medlemstipendet har gått til et av våre nyere medlem, Eva Svaneblom, som har fått 10 000 kroner i medlemstipend fra forumet for utviklingen av prosjektet Glocal Gallery. Eva har også fått både residens og produsentstøtte fra Dansearena nord. Les mer om prosjektet her.

Det gleder oss at vi har aktive medlemmer og er takknemlige for kompetansesenteret Dansearena nord og deres tilrettelegging for utviklingen av det profesjonelle dansemiljøet i Nord-Norge.0 kommentarer

コメント


bottom of page