top of page
 • Mathilde Caeyers

Tilskudd #holddansenigang

Forumet tildelte prosjektmidler til 18 dansekunstprosjekter under koronapandemien.

Foto fra forestillingen Bobleplastbarna av Silje Solheim Johnson, tatt av Jamie Michael Bivard

TILSKUDD

På grunn av at store deler av forumets aktiviteter ble avlyst i 2020, valgte vi å omdisponere midler til medlemstipend for å holde aktiviteten til medlemmene våre oppe i koronatiden. 18 prosjekter fikk støtte, med et samlet beløp på 140 000 kroner.

 • Silje Solheim Johnsen. 10 000 kr til å produsere dansefilm av forestillingen «Bobleplastbarna»

 • Helle Levang Moum. 9 000 kr til forprosjekt for «3D digital dans – Et verktøy for lærere som underviser dans på nett»

 • Raul Vargas Torres. 6 000 kr for prosjektet «An anthology of lockdownness – covid 19- a compilation of dialogues around the body and pandemic.»

 • Sara Kaspersen. 10 000 kr til forprosjekt for dansefilmen «Wild Women.»

 • Maria Landmark. 5 000 kr til pilotprosjektet «Podcasten SNAKK.»

 • Ellinor Staurbakk og Thea Melby. 10 000 kr til forprosjekt for forestillingen «Tynn Hud»

 • Lise Damsgård. 2 000 kr for livestream av Yoga klasse.

 • Thomas Voll. 1 500 kr for tekst om erfaringene med danseforestillingen «When boys cry» i møte med barn og ungdom

 • Jenny Svensson. 1 500 kr for tekst med tips til søknadsskriving

 • Mari Bø: 10 000 kr for digitalisering av forestillingen «Lyden av stillhet»

 • Maya Mi Samuelsen: 10 000 kr til forprosjektet «Alderdommen»

 • Karianne Andreassen og Mathilde Caeyers: 10 000 kr til videoprosjektet «Dans Hos Haakon»

 • Anne Katrine Haugen og Liv Hanne Haugen: 10 000 kr til prosjektet «Sukkersøstre»

 • Marthe Kristiansen: 10 000 kr til prosjektet «Matte og dans»

 • Solveig Leinan-Hermo: 5 000 kr til manusutvikling til prosjektet «Galina»

 • Simone Grøtte: 5 000 kr til tilrettelegging av forestillingen «Margbein»

 • Elise Strandjord: 5 000 kr til prosjektet «FLAMBOYDANCE»

 • Ingrid Sanderud Nyhus: 5 000 kr til prosjektet «Veiled»

0 kommentarer

Comments


bottom of page