SØK REISESTØTTE

Her kan du søke reisestøtte til å dra på regional PRODA arrangert av forumet.

Vi dekker

reisen til og fra, samt hotellopphold inntil 4 døgn. Etter godkjent søknad, booker du selv flybilletter og fakturerer deretter til forumet med vedlagt kvittering. Det vil variere fra runde til runde hvor mye av reisen forumet kan dekke ut fra hvor mange søknader vi får inn.

Hvis PRODA arrangeres i forbindelse med en festival/arrangement og du er tilsatt under gjeldende festival/arrangement, dekker forumet kun hotellopphold inntil 4 døgn. Reise til og fra dekkes ikke, dette må din arbeidsgiver dekke.

Faktura sendes til: 

karianne@fnnd.no

Org nr.: 971400846

Trenger du overnatting?

Postboks 34, 9251 Tromsø, Norge

Mobil: +47 92309873 / E-post: mathilde@fnnd.no

Organisasjonsnummer: 971 400 846

© 2021 Forum for Nordnorske Dansekunstnere