top of page

SØK REISESTØTTE

Her kan du søke reisestøtte til å dra på regional PRODA arrangert av forumet.

Vi dekker

Reisen til og fra (fly, tog, buss eller båt), samt hotellopphold inntil 4 døgn. Etter godkjent søknad, booker du selv billetter og fakturerer deretter til forumet med vedlagt kvittering for dine utlegg. Vi utbetaler ikke faktura som sendes til forumet etter at regnskapsåret for gjeldende år er lukket. 

 

Forumet booker hotell for å sikre best mulig pris. Om du ønsker å booke hotellrom selv dekker vi kun beløpet vi betaler for de andre medlemmene. 

Det vil variere fra runde til runde hvor mye av reisen forumet kan dekke ut fra hvor mange søknader vi får inn. Vi arrangerer i stor grad PRODA i forbindelse med festivaler, og gjør oppmerksom på at du ved tildeling av reisestøtte også forplikter deg til å delta på PRODA.

Hvis du er tilsatt under en festival/et arrangement, det vil si om du for eksempel skal vise eller utøve i forestilling, dekker forumet kun hotellopphold inntil 4 døgn. Reise til og fra dekkes ikke av forumet, dette skal dekkes av festival/arrangør.

Faktura sendes til: 

karianne@fnnd.no

Org nr.: 971400846

Trenger du overnatting?

Takk for innsendingen din!

bottom of page