SØK REISESTØTTE

Her kan du søke reisestøtte til å dra på regional PRODA arrangert av forumet.

Vi dekker

reisen til og fra, samt hotellopphold inntil 4 døgn. Etter godkjent søknad, booker du selv flybilletter og fakturerer deretter til forumet med vedlagt kvittering. Det vil variere fra runde til runde hvor mye av reisen forumet kan dekke ut fra hvor mange søknader vi får inn.

Hvis du er tilsatt under gjeldende festival/arrangement, det vil si om du for eksempel skal vise eller utøve i forestilling dekker forumet kun hotellopphold inntil 4 døgn. Reise til og fra dekkes ikke av forumet, dette skal dekkes av festival/arrangør.

Faktura sendes til: 

karianne@fnnd.no

Org nr.: 971400846

Trenger du overnatting?

Takk for innsendingen din!