Søk støtte
Som medlem kan du søke reisestøtte, medlemsstipend og midler til å arrangere dansetrening der du bor.
Proda/Dansetrening
Se vår kalender for Dansetrening og Proda i Nord-Norge

Vårscenefest i Tromsø

30. april starter scenekunstfestivalen Vårscenefest i Tromsø! Festivalen byr på et spennende og variert program og flere av FNNDs medlemmer bidrar under festivalen. 1.mai kan du få med deg [...]

ÅRSMØTE

Årsmøte i FNND blir avholdt i Tromsø 5. mai. Saksliste og årsmøtepapirer blir sendt ut til medlemmer 12. april, og eventuelle forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i [...]

PRODA 2019

PRODAåret 2019 er under planlegging, men vi vet allerede at det blir PRODA under Vårscenefest, Festspillene, jubileumsuka i august, BAREDANS festival, DanseFestival Barents og i desember i [...]

PRODA under Vårscenefest

Stereotypemixing med Th´Line Kjønn, status og posering er stikkord for denne workshopen. Vi tar utgangspunkt i stereotypiske karakterer og skikkelser, og gjør oss kjent med det fysiske språket [...]

X